आईगिरी नंदिनी Aigiri Nandini Lyrics – Bhakti Song | lyrics of aigiri nandini, pdf, lyrics download

Aigiri Nandini Lyrics Is a Bhakti Song Aigiri nandini lyrics Sung by Rajalakshmee Sanjay Aigiri nandini lyrics Music Given By Sanjay Chandrasekhar and Aigiri nandini lyrics Lyrics Writing by Adi Sankaracharya Aigiri nandini lyrics This song Relesed by Rajshri Soul Youtube Channel

Aigiri Nandini Lyrics Song Cradit

Song Title :-Aigiri nandini
Singer :-Rajalakshmee Sanjay
Music :-Sanjay Chandrasekhar
Lyrics :-Adi Sankaracharya
Language :-Snaskrit
Music Label :-Rajshri Soul

Aigiri nandini lyrics in English

1:- [A] Ayi giri nandini
nandhitha medhini
Viswa vinodhini
nandanuthe
Girivara vindhya
sirodhi nivasini
Vishnu Vilasini
Jishnunuthe

[B] Bhagawathi hey
sithikanda kudumbini
Bhoori kudumbini
bhoori kruthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

2:- [A] Suravara varshini
durdara darshini
Durmukhamarshani
harsharathe
Tribhuvana poshini
Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini
ghosharathe

[B] Danuja niroshini
Dithisutha roshini
Durmatha soshini
Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

3:- [A] Ayi Jagadambha
Madambha Kadam
Vana priya vasini
Hasarathe
Shikhari siromani
tunghimaalaya
shringanijaalaya
madhyagathe

[B] Madhu Madhure Madhu
kaitabha banjini
Kaitabha banjini
raasarathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

4:- [A] Ayi satha kanda
vikanditha runda
Vithunditha shunda
Gajaadhipathe
Ripu Gajaganda
Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda
mrugathipathe

[B] Nija bhuja dhand
nipaathitha khanda
Vipaathitha munda
bhatadhipathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

5:- [A] Ayi rana durmatha
Shathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara
shakthi bruthe
Chathura vichaar
dureena mahashiva
Duthatkrutha
pramathaa dhipathe

[B] Duritha Dureeha
dhurasaya durmathi
Dhanava dhutha
kruithaantha mathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya pardini
ShailaSuthe

6:-[A] Ayi saranagatha
vairi vadhuvara
Veera varabhaya
dhayakare
Tribhuvana
masthaka soola
virodhi Sirodhi
krithamala
shoolakare

[B] Dhumi dhumi thaamara
maho Mukh rikrutha
tigmakare,
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramyaka Kapardini
ShailaSuthe

7:-[A] Ayi nija hoonkruthi
mathra niraakrutha
Dhoomra vilochana
Dhoomra sathe
Samara vishoshitha
sonitha bheeja
Samudhbhava
sonitha bhee jalathe

[B] Shiva shiva shumbha
nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha
pisacharathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

8:-[A] Dhanu ranu shanga
ranakshana sanga
Parisphura danga
natath katake
Kanaka pishanga
prishshathka nishanga
Rasad bhata
shrunga hataa
vatuke

9:-[A] Kritha chaturanga
balakshithi ranga
ghadat Bahuranga
ratad butuke
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

10:-[A] Jaya Jaya japya jaye
jaya shabda
Parastuti tatpara
vishvanute
Bhana Bhana
bhinjjini
bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha
bhoothapathe

[B] Nadintha nataartha
Natitha nata nayaka,
Naditha natya
sugaanarathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

11:-[A] Ayi sumanah
Sumanah Sumanah
sumanah sumanohara
kanthiyuthe
Sritha rajanee
rajanee rajanee
rajanee rajanee
kara vakra vrithe

[B] Sunayana vibhramara
Bhramarama Bhramarabra
Bhramarama Bharamara
radhipadhe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

12:-[A] Sahitha mahahava
mallama hallika
Mallita rallaka
mallarathe
Virachitha vallika
pallika mallika
Billika Bhillika
varga Vruthe

[B] Sithakrutha phulla
samulla sitharuna
Thallaja pallava
sallalithe,
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
RamyaKa pardini
ShailaSuthe

13:-[A] Avirala ganda
galanmadha medura
Maththa matangaja
Raajpthe
Tribhuvana
bhooshana bhootha
kalanidhi
Roopa payonidhi
raajasuthe

[B] Ayi suda thijjana
laalasa maanasa
Mohana manmatha
rajasuthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

14:-[A] Kamala dalaamala
komala kaanthi
Kalakali thaamala
balalathe
Sakala vilasa
Kalanila yakrama
Keli chalathkala
hamsakule

[B] Alikula sankula
kuvalaya mandala
Mauli miladh
bhakulali kule
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

15:-[A] Kara murali rava
veejitha koojitha
Lajjitha kokila
manjumathe
Militha pulindha
manohara gunghjitha
Ranchitha shaila
Nikunjakathe

[B] Nijaguna bhootha
maha sabari gana
Sathguna sambrutha
kelithale
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

16:-[A] Katithata peetha
dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha
Chandra ruche
Pranatha suraasura
mouli mani sphura
Damsula sannakha
Chandraruche

[B] Jitha kanakachala
mauli padorjitha
Nirbhara kunjara
kumbhakuche
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
ShailaSuthe

17:-[A] Vijitha sahasra
karaika sahasra
karaika Sarakara
Karaikanuthe
Kritha sura
thaaraka sangara [x2]
thaaraka
Soonu suthe

[B] Suratha Samaadhi
samaana Samaadhi
Samaadhi Samaadhi
sujatharathe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardhini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

18:-[A] Padakamalam
karuna nilaye
varivasya Dhiyonudhi
Nansha shive
Ayi kamale kamalaa
nilaye kamalaa
nilayahssa
kathamna bhaveth

[B] Thava padameva
param Padha Mithyanu
sheelayatho mama
kim na shive
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

19:-[A] Kanakala sathkala
sindhu jalairanu
Sinjinuthe
guna ranga
Bhuvam
Bhajathi sakimna
Shachi kucha
kumbha
Thatipari rambha
sukhanu Bhavam

[B] Thava charanam
saranam kara vani
Nataamara vaani
nivasi shivam
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

20:-[A] Thava Vimaleandhu
kulam vadhnaedhu
malam Sakalam
nanu kulayathe
Kimu puruhootha
pureendu mukhi
Sumukhi bhirasow
vimukhi kriyathe

[B] Mamathu matham
shiva nama dhane
Bhavathi krupaya
kimuna kriyathe
Jaya Jaya hey
Mahishasura mardini
Ramyaka pardini
shaila Suthe

21:-[A] Ayi mai deena
dayalu thaya
krupayaiva Thvaya
bhavi thavyam Mume,
Ayi jagatho janani
kripayasi Yathaasi
Thathaanu mithasi
Rathe

[B] Yaduchitha Matra
bhavathvya rari kurutha
Durutha pama
paakuruthe
Jaya Jaya Hey
Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini
Shaila Suthe

Aigiri Nandini Lyrics

Aigiri Nandini Lyrics Watch Video

लोगो के द्वारा अक्सर पूछे गए सवाल – FAQ

Who has written Aigiri Nandini?

ऐगिरि नंदिनी की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। यह मध्य युग में महाकाली के भक्त रामकृष्ण और राजा कृष्ण देवराय के दरबारी द्वारा लोकप्रिय हुआ था

What is the meaning of Aigiri Nandini?

जो दानव की संतान से नाराज है, जो गुस्से में है। दिति के पुत्रों (राक्षस भी) के साथ, जो दुष्टों का नाश करता है। अभिमान का नशाकरता है , जो सागर की बेटी है

Which language is Aigiri Nandini?

महिषासुरभाषा का एक शब्द है जो महिषा से बना है जिसका अर्थ है भैंस और असुर अर्थात दानव, राक्षस, पिशाच, असुर, प्रेत, भूत है

Why does Durga have 10 arms?

देवी दुर्गा क्योंकि 10 भुजा जो भक्तों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं से आए हैं जिसके हाथ में यह अस्त्र हैं मां दुर्गा के दस हाथ उनमें शंख, चर्चा, कमल, तलवार, धनुष से बाण, त्रिशूल, गदा, वज्र, सर्प और ज्योति रखते हैं

Leave a Comment